Print this page

Eid Musikklag sitt styre

c
Vi vil gjerne høyre frå deg.Dirigent/styre  

Namn  Funksjon  Telefon  E-post 
Kari Standal Pavelich/Rebecca Smilovsky   Dirigent      
Knut Eidheim   Leiar   95817863    
Liv Marit Øvstebø   nestleiar      
Eirik Rønnekleiv   Kasserar   57863872   eri-ro@online.no  
Lise Sørensen   sekretær     lisekarinso@gmail.com  
Annbjørg Mikalsen   leiar øk.nemnd   93227661    
Trude Heggen   leiar sos. nemnd   90217931    

 

Økonominemnd  

Medlem  Funksjon  Tlf.nr.:  e-post 
Ole Tom Myroldhaug   Leiar   91160591    

 

Sosialnemnd  

Medlem  Funksjon  Tlf.nr.:  e-post 
Trude Heggen   leiar   90217931    
Siv Langøen Rotevatn   medlem   48031955    

 

Noteutval  

Medlem  Funksjon  Tlf.nr.:  e-post 
Rebecca Smilovski/Kari Standal Pavelich   Dirigent      
Inge Haugen     91840004/57860328    
Siv Langøen Rotevatn     48031955    

 

Materialansvarlig  

Medlem  Funksjon  Tlf.nr.:  e-post 
Sølvi Nordnes     95972428    

 

Diverse  

Medlem  Funksjon  Tlf.nr.:  Nemnd 
Arne Kåre Sætre   Leiar     valnemnd  
Inge Haugen       Revisor  
Per Magnus Myklebust       Valnemnd